Народный архив Черниговской губернии. Зона свободная от нацистов.
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
Народный архив Черниговской губернии. Зона свободная от нацистов.

Филиал народного архива Российской Империи. Обмен генеалогической информацией, взаимопомощь и взаимовыручка тех, кто ищет. Мы ненавидим тех, кто готов стрелять в свой народ. НЕ ЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ! Фашистские прихвостни бойтесь!

Поиск по галерее сайтов НАРОДНОГО АРХИВА
Сообщите о нас пожалуйста
Партнеры
Создать форум

Реклама
Здесь может быть Ваша реклама
Все флаги в гости к нам
Архив Черниговской области Flags_0
Счетчик
Яндекс.Метрика

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Архив Черниговской области

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

1Архив Черниговской области Empty Архив Черниговской области в Вт Окт 15, 2013 5:43 am

Сизиф

Сизиф
Admin
Державний архів Чернігівської області
Адреса: вул. Мстиславська, 2 (корп. 1), м. Чернiгiв, 14000;
вул. П'ятницька, 52 (корп. 2), м. Чернiгiв, 14000
Тел.: (0-462) 608-581, 608-611, 608-628 (корп. 1); (0-462) 699-568 (корп. 2)
Факс: (0-462) 608-611 (корп. 1), 699 553 (корп. 2)
E-mail: cnarch@mail.cn.ua
Веб-сайт: chernihiv-arhiv.gov.ua

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3321/p968552.htm#pp968552

Державний архів Чернігівської області: Путівник /
Редакційна колегія: Р. Я. Пиріг (голова), Г. В .Боряк, Г. В. Папакін, А. І. Неділя, О. Б. Коваленко. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2001. - 600 с. - (Серія "Архівні зібрання України. Путівники")
Файл у форматі pdf - 1,4 Мб - http://www.archives.gov.ua/Pub...iv_put.pdf

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/1063/41982/p1296716.htm#pp1296716

Морозова А.В. – головний спеціаліст відділу інформації та використання документів, к.і.н

Огляд фонду «Чернігівська духовна консисторія»
(Ф. 679, оп. 1-21, 17057 од. зб., 1718–1933 рр.) м. Чернігів

Джерельна база фонду Чернігівської духовної консисторії висвітлює багатовікову історію Чернігівської єпархії, 1000-річчя заснування якої відзначалося 1992 року. Спостерігала ж за діяльністю духовних правлінь, церков та монастирів духовна консисторія, виникнення якої на території Чернігівської єпархії припадає на першу чверть ХVІІІ ст.
Духовні консисторії на теренах Російської імперії постановою Загальноросійського церковного Собору 1918 року були реорганізовані у Єпархіальні ради. Чернігівська консисторія була закрита після встановлення радянської влади у губернії постановою губвиконкому від 4 березня 1919 р. [1]
Впродовж існування Чернігівської єпархії її очолювали видатні духовні діячі України, що лишили помітний слід в її історії – Лазар Баранович, Феодосій Углицький, Філарет Гумілевський та інші. На постатях деяких з них варто зупинитися.
Лазар Баранович (1620–1693) увійшов в історію як видатний громадсько-політичний, церковний та культурно-освітній діяч ХVІІ ст. Його діяльність проходила в надзвичайно складних умовах і на ній позначились національно-визвольна війна, а потім лиха Руїна. 1657 р. гетьманом Богданом Хмельницьким була надана Лазареві Барановичу жалувана грамота на маєтності чернігівської архієрейської лаври. Саме з цього часу він стає чернігівським та новгород-сіверським єпископом, а з 1666 р. – архієпископом.
Під час його єпископства з Новгорода-Сіверського до Чернігова була переведена школа (1689 р.), яка стала фундаментом відкритого 1700 р. колегіуму.
Л. Баранович організував у Новгороді-Сіверському і Чернігові друкарні, в яких було надруковано близько 50 назв книжок.
Становлення церковно-історичного краєзнавства на Чернігівщині в середині ХІХ ст. пов’язане з ім’ям Філарета Гумілевського (1805-1866), який 1859 р. був призначений на єпископську кафедру до Чернігова.
Протягом 60-х рр. ХІХ ст. за розпорядженням архієпископа Філарета в єпархії було відкрито сотні парафіяльних шкіл, а також Стародубське повітове духовне (1861) і Чернігівське єпархіальне жіноче (1866) училища. Завдяки піклуванню Філарета було відновлено комплекси споруд Єлецького монастиря і Чернігівської духовної семінарії, ремонтувалися церкви.
Після прибуття у Чернігів, Гумілевський ознайомився з місцевими архівами і був вражений їхнім багатством. Чимало цінних історичних документів зберігалося навіть у парафіяльних церквах. У липні 1861 р. за безпосередньої участі Філарета було засновано часопис “Черниговские епархиальные известия”, основна частина історико-краєзнавчих нарисів і статей в якому належала перу самого Філарета Гумілевського. Публікувалися й окремі документи ХVII-XVIII століть, які зберігалися у консисторії. Саме завдяки цьому виданню тепер ми маємо можливість ознайомитись з документами з історії єпархії, які не збереглися до нашого часу у фонді духовної консисторії.
На жаль, у фонді Чернігівської духовної консисторії не збереглися документи, пов’язані з діяльністю цих діячів. Взагалі, в держархіві є лише один документ з автографом Філарета Гумілевського – це лист до губернатора від 16 квітня 1863 р. про заборону євреям мати прислугу з христіан (ф. 127, оп. 7 а, спр. 2026).
Духовна консисторія – це частка духовного і культурного життя українського народу впродовж тривалого часу його історії. У документах фонду знайшли своє відображення усі переломні моменти історичної долі України.
Вивченню історії Чернігівської єпархії, окремих монастирів, церков, розташованих на її території, життєдіяльності окремих представників духівництва присвячено чимало монографій. Більшість з них була опублі-кована до 1917 р., невелика кількість з’являлась до 30-х рр. [2]. Після цього тривалий час ця тема була закрита і лише останнє десятиріччя почали публікуватися дослідження, нариси з історії монастирів та церков, окремих діячів церкви [3].
В цілому ж комплекс документів фонду Чернігівської духовної консисторії, який зберігається у Державному архіві Чернігівської області, потребує всебічного і об'єктивного вивчення. Майже 17 тисяч документів, що описані у 21-ому опису, є важливими джерелами з історії Чернігівської єпархії, починаючи з перших десятиліть XVIII ст. і до 1919 року. Вони свідчать про її місце і роль в історії української духовності.
Відзначимо, що документи після 1919 р. у фонді – це виключно метричні книги та книги реєстрації актів громадянського стану населених пунктів губернії.
Документи фонду надійшли на зберігання до держархіву Чернігівської області ще на початку 20-тих років ХХ ст. (точна дата невідома) і налічували понад 1916 метрів за корінцями за 1724-1916 рр. [4]
У 1941 р. напередодні війни фонд нараховував 200432 справи [5].
Разом з цими документами надійшли фонди монастирів (описані, до речі, П. Федоренком [6]), Чернігівського братства Св. Михайла, Чернігівського Спасо-Преображенського собору, Чернігівського архієрейського дому за період з 1661 до 1919 рр. [4]
Більшість цих документів загинула під час окупації міста німецько-фашистськими загарбниками з вересня 1941 по вересень 1943 рр. Рештки були об’єднані та станом на 1945 р. їх налічувалося 7931 справа та близько 3000 кг розсипу. Справи були розпорошені, не мали заголовків. Поступово документи пройшли науково-технічне опрацювання та були описані.
1976 р. до фонду були приєднані документи 64 фондів церков губернії (оп.12) та фонди духовних правлінь і благочинних (оп.13), а 2000 року – 18 фондів церков та духовних правлінь Чернігівської єпархії, що зберігалися у відділах Держархіву Чернігівської області в містах Ніжині та Прилуках, з метою збереженості цілісності архівного фонду, що характеризували діяльність релігійних установ, поліпшення їх використання.
1976 ж року документи фонду були закаталогізовані на рівні справ і складені систематичний, географічний та іменний покажчики. В зв’язку з розширенням використання документів фонду останнього часу були складені тематичні картотеки: метричні та сповідні книги (крім оп. 10, 17 – 21; ці картотеки – на рівні окремих населених пунктів), клірові відомості церков та послужні списки церковнослужителів (за повітами). Зараз здійснюється введення інформації з послужних списків церковнослужителів до комп’ютерної бази даних.
У 2000 році був складений огляд фонду «Чернігівської духовної консисторії», який оприлюднений на сторінках «Студій з архівної справи та документознавства» [7]. Але після цього у складі фонду сталися значні зміни, що й викликало потребу у доповненні огляду.
Звичайно, в межах одного огляду неможливо докладно охарактеризувати усі документи фонду. Тому віддається перевага великим комплексам документів та найбільш цікавим окремим документам.

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/1063/41982/p1296717.htm#pp1296717

У фонді збереглися Укази Синоду православної церкви Росії та Чернігівського єпископа (1721–1904; оп. 1, спр. 579, 581, 582, 585, 587, 591, 592, 595, 614, 616-624, 626-631, 643, 652, 665-674, 677, 678, 716, 722-725, 732, 733, 738-740, 745, 751-753, 777-781 а, 783, 795-797, 799-801, 810, 817, 818, 820, 821, 846, 864 а, 1070, 1073, 1277, 1496, 1544, 1546, 1580, 1584; оп. 4, спр. 13, 14, 26, 43, 64, 71, 128, 131, 153, 161; оп. 5, спр. 5, 8, 14; оп.8, спр.1, 3; оп. 9, спр. 20, 31: оп. 11, спр. 3, 5, 7-15, 17, 19, 23, 27; оп. 13, спр. 28, 30, 58, 73, 86, 87, 89; оп. 15, спр. 287; оп. 16, спр. 1, 14; оп. 18, спр. 148, 150, 151, 261-265, 290, 296-298, 319, 363, 364, 405-407, 413, 416, 457; оп. 19, спр. 16-24, 109, 151-153, 162, 169, 171, 176), окремі Укази, маніфести російських імператорів та Сенату (1718–1889; оп. 1, спр. 661, 666, 733, 737, 738, 745, 778, 781 а, 847, 962-964, 998, 1074, 1076, 1589; оп. 2, спр. 4992; оп. 4, спр. 24, 42, 72, 104-106, 112, 128, 138, 139, 778, 1688; оп. 8, спр. 2; оп. 9 спр. 7; оп. 11, спр. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18-24; оп. 12, спр. 8, 13, 15, 333, 335, 337, 339; оп.13, спр. 53; оп. 14, спр. 213; оп. 18, спр. 138, 237-247).
Серед документів фонду є Укази Чернігівської та Київської духовних консисторій (1724–1906; оп. 1, спр. 716, 818, 1068, 1069, 1071-1073; оп. 2, спр. 1, 2694-2696; оп. 4, спр. 4, 48, 104, 107, 127, 154, 183, 1294, 1545; оп. 3, спр. 944; оп. 5, спр. 8, 12, 29; оп. 8, спр. 4; оп. 9, спр. 39; оп. 13, спр. 1, 3, 51, 55, 74, 76, 77, 79, 80; оп. 14, спр. 3, 5, 8, 9, 11, 12, 24, 27-31, 38-42, 210, 213, 262-282, 303, 685, 692, 693, 695, 705, 706, 708, 715, 723, 732, 735, 739, 743, 747, 750, 752, 757, 759, 768, 773, 779, 782, 784, 789, 791, 793, 798, 801, 804, 807, 810, 816, 823, 830, 834, 837, 841, 845, 852, 874, 877, 882, 892, 897, 899, 921, 924, 1047, 1162; оп. 15, спр. 277; оп. 18, спр. 319), укази та постанови духовних правлінь (1780–1863; оп. 2, спр. 12 а; оп. 8, спр. 5, 11; оп. 13, спр. 7, 10, 12, 14-18, 22-24, 26).
Неабиякий інтерес для дослідників історії єпархії становлять звіти про її стан (1847–1882; оп. 2, спр. 4791, 4872, 4880, 4906, 4917, 4919, 4921 а, 4933, 4937, 4949, 4957-4962, 4966, 5147) та відомості про історію Чернігівської єпархії, зібрані та відправлені до Москви для використання при складанні історії Росії (1774; оп. 1, спр. 1600).
У фонді висвітлено питання будівництва (1753–1896; оп. 1, спр. 680, 719, 773-775, 803, 850, 877, 931-933, 936, 966-969, 1000, 1048, 1078, 1079, 1122, 1137, 1164, 1196, 1208, 1209, 1011, 1212, 1267, 1280, 1291, 1413, 1557, 1570, 1588; оп. 2, спр. 2-4, 23, 26, 107, 113, 222, 988, 990, 993-995, 998-1002, 1018, 2239, 2240, 2244, 2246, 2249, 2602-2604, 2949, 2950, 3243-3245, 3525-3527, 4176, 4462, 4832, 4923, 4932, 4936, 4958 а, 4993, 5015; оп. 4, спр. 174, 400, 1563; оп. 5, спр. 11; оп. 14, спр. 1, 993, 1020, 1023, 1033-1035, 1117), ремонту (1745–1872; оп. 1, спр. 633, 681, 776, 816, 851, 937, 938, 1088, 1089, 1123, 1139, 1207, 1210, 1349, 1557; оп. 2, спр. 24, 25, 148-154, 220, 337, 338, 475, 997, 1004, 1006-1008, 1011-1016, 1019-1035, 1378-1388, 1645, 1648-1652, 2245, 2250-2255, 2257, 2258, 2260-2281, 2433-2435, 2606-2614, 2616, 2701, 2946, 2947, 2951, 3350, 3528, 3529, 3670-3672, 3825-3827, 3894, 4162-4164, 4348, 4489, 4501, 4682, 4687, 4693, 4694, 4823, 4923, 4932, 5006; оп. 4, спр. 137, 142, 464, 689, 823-825, 888, 1228, 1445, 1511, 1533; оп. 5, спр. 30, 31; оп. 14, спр. 1030), відкриття (1745–1896; оп. 1, спр. 632, 679, 682, 685, 802, 934, 935, 965, 1001, 1077, 1080-1087, 1138, 1198-1206, 1238, 1290, 1298, 1347, 1440, 1505, 1557; оп. 14, спр. 1010) та закриття (1788, 1801; оп. 2, спр. 20; оп. 4, спр. 446) церков та монастирів.
Зазначимо, що додаткову інформацію щодо ремонту та будівництва храмів, монастирів (плани, креслення, листування) містять в собі документи фондів Чернігівського губернського правління (ф.127 – будівельне відділення) та Чернігівської губернської будівельної та шляхової комісії (ф.179).
Цікаві відомості про історію створення, діяльність та особовий склад причту містять в собі клірові відомості церков (1741–1918; оп. 1, спр. 807, 1038, 1561; оп. 2, спр. 283, 287-289, 296-297, 320, 440, 441, 451, 1485, 1486, 2344, 2345, 2438, 3064, 3865, 3867, 3938, 4287, 4410, 4411, 4437, 4466, 4472, 4482, 4495, 4508, 4519, 4534, 4548, 4776, 4782а, 4783, 4849, 4888, 4889, 4922 а, 4947, 4974, 4977, 4978, 4881, 4984-4987, 4991, 5091, 5099, 5133; оп. 3 спр. 5-8 а, 14, 16, 68, 252, 376, 377, 382, 385-389, 394, 395, 398, 947, 951, 957, 962; оп. 4, спр. 344, 851, 1327, 1346, 1394, 1526, 1566 а, 1626, 1627; оп. 5, спр. 123-125; оп. 7, спр. 34-37; оп. 11, спр. 35, 39; оп. 12, спр. 39, 66 76, 85, 102, 148, 149, 215, 227, 244, 358, 364, 370, 387, 390, 391, 400, 405, 407, 423; оп. 13, спр. 56, 99; оп. 14, спр. 614, 727, 729, 731, 734, 736, 741, 744, 745, 749, 754, 755, 760, 763, 764, 771, 774, 786, 853, 860, 867, 868, 871, 875, 879, 884, 889, 894, 898, 904-906, 909, 910, 912-914, 917, 920, 922, 926, 929, 930, 933, 936, 938, 941, 945, 947, 1164-1177; оп. 18, спр. 234-236, 272, 273, 436, 452; оп. 19, спр. 161, 184, 191-196, 238-240), описи монастирів, зібрані для топографічного описання Росії, яке готувала Російська Академія Наук (1781; оп. 1, спр. 1217, 1276). Окремо хочеться відзначити літописи парафій с. Шабалинів Сосницького повіту (зараз Корюківського району Чернігівської області; 1878–1919; оп. 12, спр. 553), с. Печі Борзенського повіту (зараз Борзнянського району Чернігівської області; оп. 15, спр. 194), с. Шаповалівка Борзенського повіту (зараз Борзнянського району Чернігівської області; оп. 15, спр. 284), с. Лихачів Козелецького повіту (зараз Носівського району Чернігівської області; 1867 – 1896; оп. 16, спр. 16), с. Заньки Ніжинського повіту (зараз Ніжинського району; 1783 – 1910; оп. 18, спр. 147), м. Ніжин (Іоанно-Богословської церкви; 1868 – 1916; оп. 19, спр. 70; Греко-Михайлівської церкви; оп. 19, спр. 128) та с. Ксензівки Кролевецького повіту (зараз Сумської області; 1867–1915; оп. 12, спр. 344, 345). У цих документах знайшли відображення не лише факти з релігійного життя громад сіл, але й спостереження священиків за ставленням населення до тих чи інших подій в країні протягом десятиліть, зламом релігійного світогляду людей внаслідок бурхливих подій початку ХХ ст. Витяги Шабалинівського парафіяльного літопису були оприлюднені й викликали інтерес місцевих істориків та краєзнавців [8].

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/1063/41982/p1296720.htm#pp1296720

У фонді зберігається великий за обсягом комплекс документів щодо церковнослужителів. Це й ревізькі реєстри (1779–1858; оп. 1, спр. 1188; оп. 2, спр. 2685, 2698; оп. 4, спр. 851, 1336; оп. 5, спр. 17-27, 35; оп. 8, спр. 6; оп. 12, спр. 78), списки та послужні списки настоятелів, ченців та послушників монастирів (ХІХ, 1768–1917; оп. 1, спр. 942, 943, 1194; оп. 2, спр. 79, 300, 319, 477, 1043, 1733, 2350, 2423, 2707, 3342, 3377, 3677, 4349, 4415, 4439, 4470, 4471, 5002; оп. 3, спр. 4, 10-12, 367, 375, 964; оп. 4, спр. 456, 469, 660-662, 695, 698, 710, 711, 769, 1599), відомості та послужні списки церковнослужителів (1777–1915; оп. 1, спр. 1190, 1195, 1197, 1300, 1301, 1367, 1369, 1370, 1430, 1442, 1511, 1605; оп. 2, спр. 7, 78, 83-86, 144, 286, 298, 299, 450, 478, 479, 1716, 2346-2349, 2706, 3341, 3343, 3344, 3378-3380, 3696, 3744-3746, 3862-3864, 3868-3870, 3940, 4288, 4415, 4778-4781, 4783, 4864, 7990, 5049, 5160; оп. 4 спр. 663, 696, 736, 1095-1099, 1113, 1114, 1184, 1260, 1360, 1572, 1573; оп. 9, спр. 19; оп. 11, спр. 29, 39; оп. 14, спр. 703), справи про призначення, переміщення та звільнення церковнослужителів (1732–1916; оп. 1, спр. 600, 635, 686-694, 696, 721, 726, 727, 734, 743, 749, 754-756, 759-761, 771, 823, 824, 863, 868, 869, 871-876, 879, 881-893, 895-899, 901-913, 917, 918, 921, 1040-1044, 1046, 1047, 1049-1061, 1091, 1121, 1128-1133, 1143-1146, 1157-1159, 1213-1216, 1219-1223, 1227-1235, 1239-1242, 1249, 1259, 1260, 1278, 1284, 1294, 1303, 1305-1308, 1313-1318, 1320-1327, 1329-1331, 1334-1336, 1381-1387, 1398-1403, 1405-1409, 1418, 1420, 1431-1435, 1453, 1464-1466, 1468-1470, 1483, 1497, 1498, 1500-1504, 1508-1510, 1558, 1574, 1581, 1593, 1594; оп. 2, спр. 5-6, 33, 48-75, 115, 116, 118-124, 130, 131, 165-158, 161-181, 184, 225-232, 234, 236-255, 257-263, 265-267, 271, 291, 292, 304-309, 378-391, 393-412, 416-419, 421, 422, 446, 462-465, 468, 470-472, 483-564, 566-569, 572-574, 576, 579-589, 591-611, 613, 614, 616-630, 632-642, 645-649, 651-657, 659-666-673, 675-676, 679-703, 705-716, 718, 720-734, 737-803, 805-816, 818-867, 869-871, 876, 881-883, 886-896, 901-916, 1251,1252, 1254-1256, 1258-1321, 1223, 1225, 1326, 1328-1347, 1349-1359, 1362-1371, 1374, 1376, 1491-1497, 1499-1511, 1513-1515, 1517, 1519-1527, 1530, 1532, 1535-1558, 1561, 1564, 1617-1624, 1626, 1628 1630, 1634, 1635, 1744-1746, 1749-1849, 1951-1926, 1931-1932, 1934-1940, 1942-1950, 1953-1957, 1982, 1985, 1986, 1993-1995, 2038-2040, 2042-2046, 2048-2050, 2054-2055, 2057, 2059, 2060, 2064-2066, 2069, 2071-2073, 2077, 2079-2088, 2090-2092, 2094, 2128, 2129, 2373-2387, 2390-2392, 2394-2408, 2411-2416, 2418, 2467-2488; 2498-2499, 2516, 2518-2520; 2522-2533, 2535-2538, 2541-2544, 2546-2552, 2557, 2558, 2560, 2563-2574, 2576, 2577, 2585-2586, 2692, 2712, 2713, 2715-2728, 2730, 2732, 2735, 2737-2740, 2742-2747, 2786-2801, 2803-2826, 2828-2834, 2836-2845, 2847-2864, 2872-2878, 2880-2884, 2886-2899, 2901-2904, 2910, 2918, 2920, 2921, 3067, 3069-3142, 3144-3145, 3148, 3149, 3152-3155, 3157, 3165, 3170, 3172, 3173, 3177-3179, 3182, 3183, 3186, 3196, 3199, 3202, 3352-3354, 3381-3414, 3416-3428, 3430, 3432-3450; 3452-3457, 3466-3468, 3475, 3477, 3478, 3485, 3486, 3489, 3490, 3492-3497, 3499-3501, 3507, 3508, 3510, 3512-3516, 3645, 3647-3651, 3656, 3658, 3659, 3691, 3731-3734, 3828, 3830-3843, 3850-3852, 3895-3900, 3903-3908, 3933, 3967, 3982-4055, 4057-4067, 4069-4091, 4093, 4097-4105, 4107-4110, 4124-4128, 4135-4138, 4140-4143, 4146, 4147, 4150, 4304-4308, 4311, 4313-4315, 4320, 4321, 4367, 4369-4376, 4380-4382, 4434, 4468, 4483, 4494, 4493, 4499, 4522-4528, 4545, 4556, 4571, 4572, 4576, 4581, 4582, 4584-4603, 4606-4610, 4613-4615, 4617-4633, 4635-4040, 4648, 4649, 4651, 4652, 4654, 4656-4658, 4660, 4663-4669, 4716, 4824, 4826, 4869, 4870, 4874, 4884, 4886, 4915, 4919 а, 4994, 4995, 4996, 5009, 5010, 5017, 5018, 5024, 5028, 5039, 5046-5048, 5051-5053, 5058-5062, 5074, 5083, 5088, 5100, 5116; оп. 4, спр. 15, 16, 21, 23, 30, 49, 59, 84, 85, 87, 121, 125, 135, 170, 193, 195, 196, 205, 210, 219, 220, 234, 235, 239, 248, 289, 291, 377, 416-421, 451, 568, 658, 659, 679-682, 706, 751, 766-768, 815, 816, 870-872, 876, 877, 907, 914-916, 955-958, 963-966, 1032, 1082-1086, 1127-1130, 1416, 1558, 1640; оп. 14, спр. 4, 6, 10, 18, 26, 44, 271, 677, 681, 694, 1017, 1028, 1031, 1055, 1085, 1092, 1094, 1098, 1102, 1112).
На наш погляд, цікаві й документи про обвинувачення священиків, козаків у чаклунстві (1753–1775, 1817; оп. 2, спр. 2945; оп. 4, спр. 79, 97, 122, 186, 242).
Церкви та монастирі відігравали чималу роль в економічному житті краю. На жаль, документів про їхню господарську діяльність збреглося зовсім мало. Відзначимо лише документи про передачу в оренду скляного заводу, який належав Чернігівському Троїцько-Іллінському монастирю (1785; оп. 5, спр. 28); секуляризацію земель Чернігівського та Новгород-Сіверського архієрей-ських будинків (1798; оп. 4, спр. 538) та наділення їх новими землями (1801; оп. 4, спр. 688); діяльність Чернігівського єпархіального свічкового заводу (1876–1883; оп. 9, спр. 55); конфіскацію млина на р. Білоус, який належав Чернігівському Єлецькому Успенському монастирю (1917–1918; оп. 3, спр. 400).
У фонді наявні описи майна монастирів та церков ХVIII-ХХ ст. (оп. 1, спр. 650; оп. 2, спр. 4512, 4851, 4930, 4976; оп. 3, спр. 3, 378; оп. 4, спр. 172, 646, 1344; оп. 5, спр. 3; оп. 12, спр. 346), акти обліку та описання церковних земель Носівського благочинія (1807; оп. 13, спр. 104), Стародубського та Новоміст-ського повітів (1807; оп. 9, спр. 18), відомості про рухоме та нерухоме майно монастирів (1767; оп. 1, спр. 867).
Є відомості про пожертвування на користь Біблійного товариства (1814–1821; оп. 2, спр. 2370), Палестинського православного товариства (1902; оп. 3, спр. 940), постраждалим під час Вітчизняної війни 1812 р. (1812–1814; оп. 2, спр. 1654, 5072) та воїнів, поранених під час війни у Китаї (1900–1901; оп. 13, спр. 57, 103), збирання коштів на спорудження пам’ятника Олександру І (1814; оп. 2, спр. 5080).
Інтерес становить справа про набір хлопчиків для придворної співацької капели у Санкт-Петербурзі (1832–1838; оп. 2, спр. 5116). В цій справі зберігається лист російського композитора М.І. Глинки від 26 травня 1838 р. до Чернігівської духовної консисторії з його автографом (арк. 18).
У фонді зберігаються документи, які висвітлюють існування на теренах єпархії інших релігійних конфесій. Це матеріали про діяльність єдиновірських церков (1800–1900; оп. 9, спр. 15, 19; оп. 12, спр. 267), відомості та списки розкольників (1851–1879, 1900; оп. 7, спр. 29; оп. 9, спр. 45), справи про прийняття православ’я особами інших віросповідань (1755–1872; оп. 1, спр. 736, 1119, 1455, 1456, 1603; оп. 2, спр. 28, 29, 137-140, 1441, 2940, 3660, 3887, 4497, 4936, 5008, 5139; оп. 4, спр. 274, 294) та перехід з православ’я до римо-католицького (1912; оп. 3, спр. 959) та іудейського (1900; оп. 3, спр. 2) віросповідань, старообрядництва (1811, 1818; оп. 2, спр. 1115, 1309), секти євангельських християн-баптистів (1911–1912; оп. 3, спр. 959).
Про прагнення всіляко зміцнювати позиції російської православної церкви на східно-українських землях свідчать документи про переміщення ченців-українців з православних монастирів на території Польщі до монастирів Чернігівської єпархії (1758–1779; оп. 1, спр. 757, 920, 1149).
Становить інтерес група документів про діяльність духовних та парафіяльних училищ, духовної семінарії, cлов’яно-латинського колегіуму. Це відомості про діяльність семінарії (1804; оп. 2, спр. 213), відкриття духовних училищ (1816; оп. 2, спр. 2700), списки та відомості про викладачів семінарії (1798–1812; оп. 2, спр. 284, 917, 1375; оп. 4, спр. 537), духовних та парафіяльних училищ Новгород-Сіверського повіту (1849; оп. 9, спр. 41), відомості про учнів колегіуму (1768–1783; оп. 1, спр. 941, 1247, 1253, 1254, 1293), семінарії (1785–1826; оп. 1, спр. 1352, 1478; оп. 2, спр. 80, 81, 103, 129, 160, 186, 272-274, 284-285, 466, 575, 631, 932, 935, 936, 942, 946, 948, 949, 968, 1042, 1616, 1633, 1997, 2099, 2105, 2123, 2352, 2556, 2582, 2583, 2922, 2923, 2925, 2926, 2956-2958, 3203, 3209, 4188, 5021), духовних училищ (1867; оп. 4, спр. 1527), документи про направлення учнів колегіуму та семінарії до медико-хірургічної академії (1774–1815; оп. 1, спр. 1065, 1067; оп. 2, спр. 182, 392, 940, 1933, 1987, 1988, 2540, 2748).
Відзначимо, що ці документи доповнюють матеріали фонду ф. 682 – «Чернігівська духовна семінарія».

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/1063/41982/p1296721.htm#pp1296721

Для демографів, генеалогів неабиякий інтерес становлять метричні книги, в т. ч. єврейські та римо-католицькі, та книги реєстрації актових записів (1722–1933; оп. 1, спр. 1-300, 577, 819, 1031, 1075, 1512-1514, 1516, 1517, 1543, 1545, 1563, 1608; оп. 2, спр. 4948, 4968, 4969, 4971, 4972, 4988, 5020, 5087, 5092, 5093, 5095, 5102, 5109, 5111, 5125, 5126, 5130, 5136, 5138, 5144; оп. 3, спр. 5, 383, 531, 539; оп. 4, спр. 2, 7, 29, 34, 45, 166, 224, 243, 281, 324, 326, 332, 345-348, 357, 358, 367-371, 382, 388, 401, 413, 425, 449, 459-461, 466, 471, 478-482, 488, 495-531, 534, 539-563, 570, 581, 611, 639, 640, 647-652, 664, 665, 699-701, 713-717, 724, 729-731, 737, 738, 774, 779, 780, 786, 852-869, 897-902, 926, 999, 1029, 1030, 1045, 1073-1075, 1149-1156, 1168, 1169, 1180, 1243-1248, 1262, 1275, 1282, 1291-1293, 1319, 1331, 1340, 1355-1359, 1374, 1375, 1384-1386, 1396, 1399-1401, 1403-1415, 1419, 1496, 1497, 1513-1515, 1517, 1517 а, 1522, 1531, 1536, 1542, 1574-1580, 1594-1596, оп. 5, спр. 36-45, 47-121; оп. 6, спр. 2-33; оп. 7, спр. 9, 13, 28; оп. 9, спр. 17, 25-28, 33, 35, 37, 38, 44, 46, 47, 76; оп. 10, спр. 1-3909; оп. 11, спр. 28, 36- 38; оп. 12, спр. 1-7, 9, 11, 12, 14, 16, 44, 54, 56, 58, 61, 62, 65, 70, 73, 74, 114-119, 122, 123, 131, 123, 139, 146, 147, 150, 151, 154-159, 185-200, 203-207, 254-266, 268-318, 320-326, 332, 334, 336, 338, 340-343, 347-357, 359-363, 374, 376, 427-440, 443-471, 517- 519, 521-526, 529, 530, 532-535, 545-552, 554-557, 559-567, 569, 570, 572-592; оп. 13, спр. 8; оп. 14, спр. 49-53,. 56-107, 110-209, 211, 212, 214-261, 308-311, 313-437, 439-557, 559-613, 615-676, 949; оп. 15, спр. 1-15, 17-25, 27-63, 65-69, 72-142, 149-193, 195-205, 207-211, 217-223, 225-235, 237-240, 242-272, 274, 279, 280; оп. 16, спр. 2-11, 17-49, 51-86; оп. 17, спр. 1-17; оп. 18, спр. 1-37, 39-136, 142,. 144, 152-222, 224-233, 251-260, 266-269, 277-289, 291-293, 299-317, 320-362, 365-367, 371, 374-404, 417, 418, 422, 423, 437-451, 453-456, 504, 517-596; оп. 19, спр. 1-15, 65, 116-122, 124-127, 129-150, 166, 170, 180, 181, 188, 189, 204-210, 215-231, 233,. 264-266, 268-275, 277-284, 286-289, 291, 293-299, 301, 303, 304, 306, 307, 309-312, 314-321, 323-334, 336-338, 340, 342-345, 347, 348, 350, 352-354, 356-358, 360-362, 364-369, 371, 372, 374-378, 380-386, 388-390, 392, 394, 395, 397-403, 405-415, 417, 418, 420, 422-429, 431, 432, 435-462, 464; оп. 20, спр. 1-8, 11-27; оп. 21, спр. 1, 2), сповідні книги (1739–1917; оп. 1, спр. 301-576, 1518-1542, 1564, 1569, 1991; оп. 2, спр. 4945, 4956, 5105-5108, 5113, 5127, 5135; оп. 4, спр. 31, 32, 40, 46, 52, 53, 61, 62, 73, 109, 113-119, 143-146, 155-157, 162, 167, 168, 173, 178-180, 184, 212, 213, 225, 226, 238, 244, 252, 282, 293, 296, 299, 303, 313, 328, 334, 349, 350, 352, 359, 360, 372-376, 389, 402-410, 414, 426-430, 450, 462, 467, 475, 483-487, 489, 490, 532, 533, 535, 536, 564-567, 571, 572, 575-579, 582-603, 612-637, 641-644, 653-656, 666-668, 702, 703, 718, 725, 732-734, 739-748, 752, 753, 787-795, 803-806, 903-906, 927, 928, 1117, 1181, 1186, 1249-1251, 1276, 1320, 1369, 1370, 1397, 1549, 1569-1570, 1581-1592, 1601, 1602; оп. 5, спр. 7, 16; оп. 7, спр. 12, 14, 24, 25; оп. 9, спр. 1-5, 9-14, 21, 22; оп. 11, спр. 26, 31, 33, 34; оп. 12, спр. 473-503, 505-515; оп. 13, спр. 2; оп. 14, спр. 47, 305-307, 558, 678, 761, 765, 769, 775, 780, 785, 792, 795, 797, 802, 856, 886, 907, 908, 911, 915, 918, 919, 923, 925, 928, 931, 934, 935, 937, 940, 942, 963-984, 1178-1184, 1194-1197, 1201, 1202; оп. 15, спр, 236; оп. 18, спр. 408, 410, 411, 414, 419, 424-435, 463-490, 505-515; оп. 19, спр. 25-33, 71-106, 179, 202, 242-262), справи про розірвання шлюбу (1732–1919; оп. 1, спр. 611, 1297, 1461; оп. 2, спр.142, 1246, 1247, 4774, 4975, 5031; оп. 3, спр. 70-175, 258-362, 368-373, 379-381, 390, 393, 401-446, 452-457, 530, 532-534, 540, 542-931, 934, 935, 948-950, 958, 965; оп. 4, спр. 17, 295, 685-687, 1639, 1641, 1642, 1653-1662, 1664-1682, 1684, 1687; оп. 14, спр. 1052) та видачу метричних свідоцтв (1732–1918; оп. 1, спр. 1457; оп. 2, спр. 98, 99, 1121, 1642, 1711, 1712, 2029, 3338, 4416-4424, 4440-4442, 4469, 4480, 4487, 4492, 4493, 4506, 4659, 4726-4753, 4784, 4785, 4797-4804, 4817, 4827-4828, 4834, 4840, 4852, 4879, 4918а, 5032; оп. 3, спр. 932, 937; оп. 4, спр.20, 182, 569, 723, 887, 1167, 1273, 1306-1318, 1325, 1326, 1328-1330, 1337, 1339, 1347-1354, 1366-1368, 1418, 1439, 1440, 1456-1494, 1502-1510, 1524; оп. 7, спр. 16; оп. 13, спр. 40-45).
Відображено у фонді роботу архіву консисторії. Це записка чернігівського регента В. Левицького про необхідність упорядкування архіву (кін. XVIII; оп. 4, спр. 609) та справа про підбір архівних кадрів до Чернігівської духовної консисторії (1768; оп. 9, спр. 6).
Розглянувши комплекс документів фонду Чернігівської духовної консисторії, треба відзначити їх велику науково-історичну цінність. Хоч зараз і активізувалось їхнє використання в зв’язку із зростанням інтересу до історії духовного життя народу, але більшість документів ще чекають на своїх дослідників, які зможуть ввести їх у науковий обіг.

https://narichg.forum2x2.ru

Спонсируемый контент


Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения