Народный архив Черниговской губернии. Зона свободная от нацистов.
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
Народный архив Черниговской губернии. Зона свободная от нацистов.

Филиал народного архива Российской Империи. Обмен генеалогической информацией, взаимопомощь и взаимовыручка тех, кто ищет. Мы ненавидим тех, кто готов стрелять в свой народ. НЕ ЗАБУДЕМ НЕ ПРОСТИМ! Фашистские прихвостни бойтесь!

Поиск по галерее сайтов НАРОДНОГО АРХИВА
Сообщите о нас пожалуйста
Партнеры
Создать форум

Реклама
Здесь может быть Ваша реклама
Все флаги в гости к нам
Литература по Черниговской губернии - Страница 2 Flags_0
Счетчик
Яндекс.Метрика

Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Литература по Черниговской губернии

На страницу : Предыдущий  1, 2

Перейти вниз  Сообщение [Страница 2 из 2]

Сизиф

Сизиф
Admin
Мазепина книга 1726 р http://shron.chtyvo.org.ua/Sytyi_Ihor/Mazepyna_knyha.pdf

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1381441.htm#pp1381441


Матвiй Полонський. Спогади священика. Киiв. 2010. 344 с. Язык: русский. Указатели: именной (ок.500 им.), географический (ок. 200 н.п.). Фотографические снимки (15).

Мемуары священника Матвея Полонского, основанные на фактическом материале, становятся ценным источником для изучения повседневной жизни жителей местечка Новой Басани и многих других населенных пунктов Черниговщины второй половины XIX - первой половины XX ст.

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1407502.htm#pp1407502

Список населенных мест Черниговской губернии имеющих не менее 10 жителей на 1901 + примечание
ссылка

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1408661.htm#pp1408661

Филарет (Гумилевский), Архиеп. Историко-статистическое описание Черниговской епархии.. (формат книг djvu некоторые страницы повторяются в книге 6 нет 1-й страницы)
Кн.4: Женские и закрытые монастыри.
Кн.5: Губ. город Чернигов. Уезды: Черниговский, Козелецкий, Суражский, Кролевецкий и Остерский.

одним файлом ссылка
Кн.6: Уезды: Новгородсеверский, Сосницкий, Городницкий, Конотопский, Борзенский.
Кн.7: Уезды: Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский, Нежинский.

одним файлом ссылка

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
РОССИЯ полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей. Под редакцией В.П.Семёнова... т. 7 МАЛОРОССИЯ... 1903
Литература по Черниговской губернии - Страница 2 File

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1457491.htm#pp1457491

сторія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини.

Матеріали науково-практичної конференції (Чернігів, 4 жовтня 2007 р.) / За ред. С. А. Леп’явка, В. М. Бойка. Чернігівська обласна державна адміністрація; Сіверський інститут регіональних досліджень; Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого cамоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Чернігівська обласна рада. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 180 с.

Анотація:
Книга вміщує матеріали науково-практичної конференції, яка проходила в Чернігові 4 жовтня 2007 р. Статті присвячені історії адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини, основних етапів його формування і змін: від князівства, воєводства, полків і губернії до радянської доби та періоду відновлення незалежності України.
Видання розраховане на широке коло читачів: істориків, політологів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також студентів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, всіх тих, хто цікавиться питаннями історії утворення і функціонування регіональних адміністративно-територіальних одиниць

Зміст:
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Вітальне слово голови Чернігівської облдержадміністрації Хоменка Володимира Миколайовича ...5
Вітальне слово голови Чернігівської обласної ради Романової Наталії Андріївни ...7РОЗДІЛ І.

ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ: ВІД КНЯЗІВСТВА ДО ГУБЕРНІЇ
Коваленко В. Етапи формування Чернігово-Сіверської землі (ІХ–ХІV ст.) ...9
Русина О. Адміністративно-територіальний устрій давньої Чернігівщини на початку литовського володарювання ...18
Кулаковський П. Чернігівське князівство (1619–1633 рр.) ...26
Кулаковський П. Чернігівське воєводство (1635–1648, 1651 рр.) ...33
Леп’явко С. Чернігівський козацький полк ...41
Ситий І. Міські печатки Гетьмащини: Доба козацька ...50
Петреченко І. Чернігівське намісництво (1782–1796 рр ...57
Гринь О. До історії Новгород-Сіверського намісництва ...61
Шара Л. Міське самоврядування Чернігово-Сіверщини в контексті загальнодержавних реформ ...65
Кухарук О. Поширення губернського устрою на Лівобережній Україні та можливість існування альтернативних структур наприкінці XVIII – на початку XIX ст. ...76
Тарасенко О. Роль і місце церковних структур у адмініструванні Чернігово-Сіверщини за доби середньовіччя і модерного часу ...81
Воробей Р. Адміністративно-територіальний устрій Чернігівської губернії: джерела дослідження ...87
Шандра В. Губернатор: його роль і місце у системі влади в Україні імперського її періоду ...91

РОЗДІЛ ІІ.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ЧЕРНІГІВЩИНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
Бойко В. Демократизація органів місцевого самоврядування 1917 р. та адміністративно-територіальні зміни на Чернігівщині ...97
Половець В. Адміністративно-територіальний устрій Чернігівської області (1917–1932 рр.) ...106
Гринь Д. Міські поселення Чернігівщини: від губернії до області (1923–1939 рр.) ...112
Білокінь С. До класифікації різних типів і способів терору ...116
Демченко Т. Утворення Чернігівської області та голод 1932–1933 рр. ...126
Дерейко І. Інституційні суперечності адміністративно-територіального устрою Чернігівщини під час німецької окупації (1941–1943 рр.): організація та структура поліційних органів ...130
Левенок І. Штрихи до розгляду основних засад та структури органів місцевого управління під час окупації Чернігівщини 1941–1943 рр. ...132

РОЗДІЛ ІІІ.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
Нижник Н. Система територіальної організації влади: шляхи удосконалення ...137
Бутко М. Економічні та управлінські аспекти адміністративно-територіальної реформи ...143
Мамичев М. Особенности территориальной организации населения и хозяйства в современной России ...148
Рябцовский Г. Актуальные проблемы строительства союзного государства России и Беларуси ...153
Верес М. Адміністративна реформа: чернігівський експеримент ...161


Відомості про авторів ...175

http://history.org.ua/?litera&id=8803&navStart=1

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1501214.htm#pp1501214

А.Лазаревский.
1866. Обозрение Румянцевской описи Малороссии.

Ссылка

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1522771.htm#pp1522771

ссылка в PDF

Литература по Черниговской губернии - Страница 2 Mitropon
С.О.Павленко

У книзі зібрані матеріали про назви кутків, полів, лугів, урочищ, долин, ярів та інших об'єків рельєфу населених пунктів Придесення. Видання стане у пригоді краєзнавцям, історикам, філологам, усім, хто цікавиться історією рідного краю.P.S. Собирал, правда, не сам Павленко, косяки тоже есть, но идея похвальная. Всем родоинтересующимся - смотреть обязательно.

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1579093.htm#pp1579093

Ziemie czernihowsko-siewierskie pod rządami Litwy.
Автор: Kuczyński Stefan Maria
Опубліковано: Варшава, 1936
Сторінок: 420 с.
Опис: Український Науковий Інститут т. 33
http://diasporiana.org.ua/poli...ami-litwy/

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3321/p941820.htm#pp941820


Черниговские архивы : (отчет о командировке в Черниг. губернию в 1899 году) / Ю. В. Татищев. - Харьков : Типо-литография ”Печ. дело” кн. К. Н. Гагарина, 1901. - 33 с.

Анотація: У передмові до свого звіту Ю. В. Татищев зазначав, що він продовжив роботу, розпочату М. М. Плохінськім, який описував архіви Чернігівської губернії для Археографічної комісії. До поля зору автора потрапили приватні зібрання: монастирські грамоти Троїцько-Іллінського архієрейського будинку (документи ХVII–ХIХ ст.), архів Чернігівського дворянського депутатського зібрання (документи ХVIII–ХІХ ст.), фамільний архів О. О. Бакурінського. У додатку – поколінний розпис роду дворян Бакурінських.

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/21/3379/3900.htmОписание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии / Сост. М.И. Лилеев. - [Санкт-Петербург : тип. В.С. Балашева, 1880]. - 215 с

http://search.rsl.ru/ru/catalog/record/3610795

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/41996/p1232513.htm#pp1232513

Исследователям Борзенского уезда очень рекомендую книгу И.Петрункевича «Из записок общественного деятеля». Впервые издана в 1934г., существует украинское переиздание І.Петрункевич "На Чернігівщині: Уривки із спогадів громадського діяча"(Чернігів 2009).
Кроме прочего, в воспоминаниях освещена его земская деятельности в 1860-70гг. в губернии и уезде. В т.ч. как мирового судьи.

Литература по Черниговской губернии - Страница 2 66515609

https://narichg.forum2x2.ru

Сизиф

Сизиф
Admin
http://forum.vgd.ru/post/21/3379/p1629286.htm#pp1629286

Черниговщина.

Автор: Иринин А.М.
Издательство: Издание Совета Кооперативных Съездов Черниговской губернии (Чернигов)
Год: 1919
Количество страниц: 166
Язык: русский дореформенный
Формат: PDF
Размер: 18,41 MB

История, естественное и экономическое описание края:
Исторический очерк Черниговщины в связи с очерком истории Украины-Руси. - Естественное описание. Пространство и поверхность. - Геологическое строение. - Почва. - Народное образование. - Рост населения и переселения. - Сельское хозяйство. - Лесное хозяйство. - Кустарная и ремесленная промышленность. - Отхожие промыслы. - Фабрично-заводская промышленность. - Торговля. - Кооперация. - Главнейшие населенные места Черниговщины и ее достопримечательности. - Пути сообщения. - Климат. - Растительность и животный мир.

http://mirknig.com/knigi/histo...china.html

https://narichg.forum2x2.ru

Спонсируемый контент


Вернуться к началу  Сообщение [Страница 2 из 2]

На страницу : Предыдущий  1, 2

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения